change language: فا | En
ورود به پنل همکاران

Follow Us:

شرکت ذوب بریس

خانه همکاری با ما

معیارها

ما اینجا در شرکت ذوب بریس برای انتخاب همکاران خود در هر بخش نکات تخصصی مرتبط با آن بخش را در نظر داریم که باید در بالاترین حد استاندارد خود رعایت شود.
اما پیش از هر چیز همکاران ما باید بالاترین استانداردهای رفتار حرفه‌ای و شخصی خود را در روابطشان با مشتریان،همکاران، تامین کنندگان، رقبا، سازمانها و جوامع حفظ کنند.
همکاران ما باید در مرحله اول دارای شرایط زیر باشند:

  •  نسبت به شرکت و برند آن وفادار باشند.
  • به تمام قوانین و مقرارات کاری احترام بگذارند و عمل کنند.
  • با احترام به کرامت و حقوق همه اشخاصی که با آنها کار می‌کنند و مطابق استانداردهای اخلاقی شرکت عمل کنند.
  • به هیچ وجه به شرکت و منافع آن زیانی نرسانند.
  • نسبت به اطلاعاتی که در سازمان مطبوع خود به‌دست می‌آورید رازدار باشند.
  • خلاق باشند و به یادگیری علاقه داشته باشند.

ما همیشه نسبت به پیشنهادات سازنده از طرف همکارانمان برای بهبود بخشیدن به سیستم عملیاتی و ارتباطی شرکت عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهیم و آن را ارج می‌نهیم.

------------------------------

فرم استخدام

اطلاعات فردی
سوابق شغلی
مهارت های کامپیوتری
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم