change language: فا | En
ورود به پنل همکاران

Follow Us:

چشم انداز و اهداف

خانه تضمین کیفیت چشم انداز و اهداف

Mission

بیانیه مأموریت

تولید انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی،با استفاده از فناوری های نوین،سرمایه های انسانی توانمند و با رعایت الزامات زیست محیطی،در جهت خلق ارزش افزوده برای ذی نفعان و توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه و کشور

Our Vision

چشم انداز

  • یکی از بهترین شرکت های فولادی یکپارچه در کشور با توانایی تولید
  • 200 هزار تن شمش فولاد CCM – (بیلت)
  • 11هزار تن قطعات چدنی و فولادی
  • 150 هزار تن محصولات نوردی

ارزش های اصلی ما

جذب رضایت مشتری

Blue-Separator-Line-Image

کارکنان

حفظ کرامت انسانی، مشارکت، ارتقاء انگیزه،
سلامت، دانش محوری، بهبود مستمر

Clients

مشتریان

تکریم، رضایتمندی، پاسخگویی و صداقت

Strategy

تامین کنندگان

ارتقاع توانمندی و رابطه برد-برد

Strategy

نهاد های قانونی

تعامل و پاسخگویی

سهامداران

تامین منابع و پاسخگویی

جامعه

تعامل، اعتماد، همکاری