change language: فا | En
ورود به پنل همکاران

Follow Us:

شرکت ذوب بریس

خانه تضمین کیفیت کنترل کیفیت آزمایشگاه

کنترل کیفیت آزمایشگاه

شرکت ذوب بریس همواره بخش بزرگی از سرمایه و انرژی خود را برای کنترل کیفیت محصولات خود صرف نموده است.تمام بررسی ها و آزمایش های ضروری فرآیند تولید در تمام فرآیند های ذوب سازی و ریخته گری انجام می گردد.
ترکیب شیمیایی ذوب متناوباً توسط کوانتومتر بررسی می شوند تا اطمینان حاصل شود با درخواست مشتری مطابقت دارد
در هر مرحله از فرآیند تولید تمام داده ها جمع آوری ،پردازش و در پایگاه داده شرکت ذخیره می شوند.و تأییدیه کیفیت محصول برای تک تک محصولات تولیدی قبل از بارگیری و خروج صادر می شود.