change language: فا | En
ورود به پنل همکاران

Follow Us:

شرکت ذوب بریس

ریخته گری

شمش (بیلت) با مقطع 100*100 و 125*125 میلی متر در شرکت تولیدی ذوب بریس تولید می شود.

ریخته گری توسط ماشین ریخته گری مداوم  CCM با شعاع 4 متر و با دو استرند که قابلت سوئیچ شدن ریخته گری روی یکی از آنها وجود دارد انجام می شود.

قالبگیری و ریخته گری قطعات چدنی و فولادی  تا وزن 18 تن  ،توسط بهترین متخصصان متالوژی انجام میگردد.